bg
3D е нова и бързо развиваща се компания за консултантски решения в сектора на недвижимите имоти с фокус върху сегмента на търговските площи. За по-малко от година след своето основаване на пазара, 3D има основано партньорство с някои от най-големите инвеститори в областта на търговските площи в страната. 3D води сделки на този пазар с водещите международни и български оператори. Краткосрочните цели на компанията са да разрасне бизнеса и да осигурява консултации както на територията на България, така и в целия регион.
 
Нашите клиенти са нашата сила:
 
3D предлага качествено портфолио от недвижими имоти и проекти. И 
най-вече, за инвеститорите и наемодателите, основно значение има широката
ни партньорска мрежа от търговци, с които работим. 
- За наематели
- Над 10 стратегически проекта и търговски обекта в страната
- За наемодатели
- Мащабна мрежа и стратегически партньорства с ключови 
търговски компании 
 
Ето мнения на някои от тях:

 

 „Съвместната работа с екипа на 3D ни даде няколко важни предимства:
- Получихме подробен анализ на пазара на търговски площи в България и
контекста на концептуално решение за нашия конкретен бизнес;
- Компанията ни беше професионално представлявана от 3D в 
преговорния процес с наемодателя.
Г-жа Диана Муратева, Изпълнителен директор на ESPRIT, България. 
 
 
Г-н Майлс Съмърфийлд, Главен Изпълнителен директор, Mercury AD
„Екипът на 3D ни оказа ценна помощ при отдаването на над 6000 кв. м 
търговска площ по време на заключителния етап от изграждането на Bulgaria 
Mall. Екипът на 3D работи в срок и имаше ключова роля за нашия проект. 
Процесът на преговорите беше ефективно и професионално воден от 3D и ние
ще продължим нашето съвместно сътрудничество и в бъдеще.“
Г-н Майлс Съмърфийлд, Главен Изпълнителен директор, Mercury AD
 
 

Copyright © 2013 3DRM. Всички права запазени.